Menu
Quality Rent A Car

ร่วมงานกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาวแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาครัฐ ด้วยบริการ ที่เน้นคุณภาพการให้บริการหลังการขายมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำให้เราเป็นผู้บริการด้านรถยนต์ตลอดมา

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด มีนโยบายในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการนำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อันส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

เพื่อรองรับการขยายงาน เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีพลังในการทำงานและความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 จำนวน 5 อัตรา

 
 สถานที่ปฎิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร
 
 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดเตรียมเอกสารการวางบิล รับชำระเงิน
- ติดตามหนี้ รับชำระหนี้
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 
ค่าตอบแทน
- เงินเดือน
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการต่างๆ เทียบได้กับบริษัทฯ ชั้นนำ
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 083-096-8063 
  
 

สมัครงาน

จำนวน: 5 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอ
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการรถเช่าระยะยาว
- ดูแลการขายและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

ค่าตอบแทน
1. เงินเดือน
2. ค่าคอมมิชชั่น
3. โบนัสประจำปี
4. สวัสดิการต่างๆ เทียบได้กับบริษัทฯ ชั้นนำ
5. มีรถยนต์ให้ใช้ในการออกพบลูกค้า

 
คุณสมบัติ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- รักงานขาย
- รักงานบริการ
- สามารถขับรถยนต์ได้
- หากมีประสบการณ์ จะมีโอกาสสร้างรายได้จำนวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 083-096-8063

สมัครงาน